Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Ozorków

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta Ozorkowa - ogólne

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 2.01.2015 r. w spr. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz z tytułu podróży służbowej (320.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 2.01.2015 r. w spr. roztrzygniecia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych GMO w 2015 roku (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 8.01.2015 r. w spr.przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozotków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 ... (563.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 9.01.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (453.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 12.01.2015 r. o powołaniu komisji przetarhgowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Ozorkowa" (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13.01.2015 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lakalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,... (368kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13.01.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (965.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13.01.2015 r. w spr. sporządzenia z zamówień publicznychudzielonych w roku 2014 na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 7, 8 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy prawo zamówień publicznych (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 14.01.2015 r. w spr. unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie (279.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 14.01.2015 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Ozorkowie (658.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.01.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.01.2014 r. (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat Miejskiej Krytej Pływalni "Wodnik" w Ozorkowie (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2015. (272.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.01.2015 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu Miasta Ozorkowa (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.01.2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie (169.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.01.2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 13/2015 BMO z dnia 21.01.2015 r. (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (911.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (907.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (1012.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (1022kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa, rejon ulic: ... (991kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.02.2015 r. w spr. wyznaczenia na terenie miasta Ozorkowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii (688.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.02.2015 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyj (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13.02.2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko: naczelnik wydziału polityki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (346.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.02.2015 r. w spr powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko: informatyk w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (339.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.02.2015 r. w spr.rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2015 roku (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.02.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 482 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (498.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.02.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (475.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.02.2015 r. w spr.ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Starzyńskiego 3 (815.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.02.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.03.2015 r. w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia ustawicznego... (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.03.2015 r. w spr.powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.03.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 76 (458.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.03.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja (465.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.03.2015 r. w spr. powołania komisji do spraw oceny ofert w zakresie zapewnienia ogródka gastronomicznego oraz w zakresie zabezpieczenia urządzeń wesołego miasteczka i prowadzenia przez pod (398.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13.03.2015 r. w spr. przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego świczenia obronego pn. "Kierowanie realizacją zadań obronnych w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego na terenie .. (623.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.03.2015 r. o powołaniu komisji przetragowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa ulic: Brzoskwiniowej Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie- etap II (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.03.2015 r. w spr. powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzedu Miejskiego w Ozorkowie (586.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.03.2015 r. o powołaniu Komisji Przetragowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego północno-zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.03.2015 r. w spr. upoważnienia do prowadzenia spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.03.2015 r. w spr. upoważnienia do prowadzenia spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z wyjątkiem decyzji administracyjnych (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.03.2015 r. w spr. upoważnienia do prowadzenia spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z wyjątkiem decyzji administracyjnych (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.04.2015 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w m. Ozorków w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wy (285.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.04.2015 r. w spr. postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi prowadzonej w Wydz. Finansowym Urzędu Miejskiego (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.04.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego (403.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.04.2015 r. w spr. powołania na terenie miasta Ozorków obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.04.2015 r. w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze m. Ozorkowa w wyborach Prezydenta RP (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2015 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2015 r. w spr. Regulaminu współorganizacji przez GMO przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2015 r. w spr. zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom Samorządowych Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Ozorków (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.04.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 BMO z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Ozorków obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezyden (554.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.05.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 BMO z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Ozorków obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezyden (297.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.05.2015 r. w spr. ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat 3 (689.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.05.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat 3 (585kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.05.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul Starzyńskiego 3 (535.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.05.2015 r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Pustkowej Górze (586.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27.05.2015 r. w spr. powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.06.2015 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. (737kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.06.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.06.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3 Maja (486.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.06.2015 r. w spr. powołania Rady Działaności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.06.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie- etap I (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 czerwca 2015 roku w spr. przynania nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Masto Ozorków (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.06.2015 roku w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie ul. Zgierska 15a (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.06.2015 roku w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie ul. Lotnicza 3 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.06.2015 roku w spr. zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonej Zarządzeniem Nr 185 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 grudnia 2009 r. (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w spr. wyznaczenia na terenie miasta Ozorkowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podczas kampanii referendal (649.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w spr. powołania Miejskiego Zespołu ds. Referendum do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015r. (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.06.2015 roku w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech w celu zawarcia kolejnych umów (598.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2015 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego. (690.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego. (563.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (451.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2015 r. w spr. upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (274.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.07.2015 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Starzyńskiego 3 (832.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.07.2015 r. w spr. ogłoszenia i przprowadzenia I ustengo przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pustkowej Górze (888.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.07.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.07.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27.07.2015 r. w spr. wyznaczenia na terenie m. Ozorkowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyb (674.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27.07.2015 r. w spr. powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. orgnizacji wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 pażdziernika 2015 r. (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.07.2015 r. w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015r. (421.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 06 sierpnia 2015 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Ozorkowa" (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w spr. ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.08.2015 r. w spr. powołania na terenie m. Ozorków obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.08.2015 r. w spr. powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania harmonogramu imprez miejskich ... (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 97a/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.09.2015 r. w spr. przekazania środka trwałego do Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.09.2015 r. w spr. zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na 2016 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.09.2015 r. w spr. ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szków w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez - niekorzys (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.09.2015 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (501.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.09.2015 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.09.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn."Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu m. Ozorkow (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.09.2015 r. w spr. powołania komisji w celu podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną oraz przekazania dok. archiwalnej z wyborów Prezydenta R (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.09.2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29.09.2015 r. w spr. powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze m. Ozorkowa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP (830.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.10.2015 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.10.2015 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.10.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (626kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.10.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych przy ul. Granicznej i Grzybowej w Ozorkowie (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05.10.2015 r. w spr. powołania na terenie m. Ozorkowa obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05.10.2015 r. w spr. ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów na terenie miasta Ozorkowa (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05.10.2015 r. w spr. ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06.10.2015 r. w spr. Wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Mieście Ozorkowie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami po (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.10.2015 r. w spr. powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.10.2015 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ozorkowe (1014.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pustkowej Górze (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.10.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (515.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.10.2015 r. w spr. powołania interdyscyplinarnego w Ozorkowie (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.10.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22.10.2015 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonyc do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29.10.2015 r. w spr. powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu urządzeń materiałów i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (906.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.11.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn Zimowe utrzymanie w sezonie 2015/2016 dróg publicznych powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrz (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05.11.2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie (739.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.11.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.11.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnych umów (287.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.11.2015 r. w spr. ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzedu Miejskiego w Ozorkowie w dniu 24.12.2015 r. (423.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców m. Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwględnienia przy aktualizacji Programu Profila (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.11.2015 r. w spr. wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Ozorkowa (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.11.2015 r. w spr. Ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkow (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.11.2015 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (526.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.11.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamowieniu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego /Gminy Miasto (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.11.2015 r.w spr. przekazania środka trwałego do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie (726.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.11.2015 r.w spr. zmiany Regulaminu premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ibsługi Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.11.2015 r.w spr. organizacji systemu wczesnego ostrzebania o zagrożeniach, systemu wykrywania i alarmowania oraz powołania formacji obrony cywilnej na terenie m. Ozorkowa (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.11.2015 r.w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2016 (353.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.11.2015 r.w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2016 (391.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.11.2015 r.w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2016 (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.12.2015 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Ozorków na lata 2016-2018 (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.12.2015 r. w spr.zatwierdzenia wniosku Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (10.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.12.2015 r. w spr. sporządzenia sprawozdania z zmówień publicznych udzielonych w roku 2015 na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 8 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy prawo zamówień publicznych (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.12.2015 r. w spr.powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ozorkowie (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.12.2015 r. w spr. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.12.2015 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Ozorkowa" (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.12.2015 r. w spr.przekazania środków trwałych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.12.2015 r. w spr.przekazania środków trwałych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ozorkowie (712.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.12.2015 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców m. Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu Gminnego Programu W (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.12.2015 r. w spr.powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 136/15 zBMO z dnia 30.11.2015 r. (287.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.12.2015 r. w spr.powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 137/15 zBMO z dnia 30.11.2015 r. (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.12.2015 r. w spr.powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 138/15 zBMO z dnia 30.11.2015 r. (286.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.12.2015 r. w spr.wprowadzenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miata Ozorków na rok 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.12.2015 r. w spr. przeprowadzenia spisu z natury aktywów pieniężnych z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz spisu z natury papierów wartościowych Urzędu Miasta Ozorkowa w (550.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.12.2015 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2016r. (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.12.2015 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2016r. (151.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.12.2015 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2016r. (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.12.2015 r. w spr. Ustalenia cennika opłat w Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.12.2015 r. w spr.wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci /uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Ozorków do przedszkoli, szkół i ośrodków oraz zwrot kosztów dowozu (696.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzedzie Miejskim w Ozorkowie (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2015 r. w spr. powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka (653.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2015 r. w spr. wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Mijskim w Ozorkowie (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2015 r. w spr. wprowadzenia zasad funkcjonowani akontroli zarządczej w Gminie Miasto Ozorków (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2015 r. w spr. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej (776.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Pietrasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Pietrasik
Data wprowadzenia:2015-01-05 13:57:30
Opublikował:Łukasz Pietrasik
Data publikacji:2015-01-05 14:01:41
Ostatnia zmiana:2016-01-08 14:04:35
Ilość wyświetleń:4884

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij