Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Ozorków

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta Ozorkowa - ogólne

Załączniki

Zarz. Nr 1/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.01.2014r. w spr. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz z tytułu podróży służbowej (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 2/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.01.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 3/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.01.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, 8, 10 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 4/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02.01.2014r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 5/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.01.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miast (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 6/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.01.2014r. w spr. wprowadzenia Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prowo zamówień publicznych przez Gminę Miast (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 7/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.01.2014r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozorków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budzetowym 2014 i w latach następ (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 8/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.01.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 9/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.01.2014r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2014 (263kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 11/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2014r. w spr. powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ozorkowie (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 12/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.02.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 2/2014 BMO z dnia 20.01.2014 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 13/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.02.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - ul. Kościelna 3 m. 8 (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 14/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.02.2014r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 15/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05.02.2014r. w spr. ustalenia cennika opłat w Miejskiej Krytej Pływalni "Wodnik" w Ozorkowie (206.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 16/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.02.2014r. w spr. upowaznienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 17/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.02.2014r. w spr. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2014 roku (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 18/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13.02.2014r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 19/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.02.2014r. w spr. ustalenia wykazu na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce gruntu - ul. Kościuszki 31 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 20/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.02.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Ozorków przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Obr. Westerplatte 2/2 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 21/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.02.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Ozorków przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Kościelna 1/7 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 22/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19.02.2014r. w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, ... (112.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 23/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.02.2014r. w spr. ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekr (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 24/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.02.2014r. w spr.ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetagowej położonej w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 25/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.02.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn."Przebudowa ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - etap I" (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 26/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.02.2014r. w spr. wyznaczenia na terenie miasta Ozorkowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 27/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.02.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ozorkowie przy ul. Nowe Miasto 14 (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 28/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.02.2014r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 29/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.02.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 30/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.03.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.04.2009 r. w spr. wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie regulaminu oceny okresowej pracowników (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 31/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.03.2014r. uchylające Zarządzenie Nr 222/2011 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.12.2011r. w spr. regulaminu przyznawania Patronatu Miasta Ozorkowa (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 33/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.03.2014r. ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMO przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w Ozorkowie przy ul. Wodnej 21 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 34/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13.03.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko: dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni "Wodnik" w Ozorkowie (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 36/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.03.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - ul. Obr. Westerplatte 2/25 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 37/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.03.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - ul. Kościelna 1/7 (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 38/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.03.2014r. w spr. wyznaczenia Komisji Przetargowej (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 39/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.03.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 40/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.03.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 41/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.04.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2014 BMO z dnia 08.01.2014 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom jedn. org. GMO do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku .... (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 42/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.04.2014r. w spr. prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ozorków (392.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 43/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.04.2014r. w spr. ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w dniu 02 maja 2014 r. (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 44/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.04.2014r. w spr. wpłat dokonywanych przez osoby trzecie w zakresie dochodów budżetowych oraz dokonywania corocznych podatkowych decyzji wymiatowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ozorko (683.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 45/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.04.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie" (121.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 46/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.04.2014r. w sprawie: ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców." (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 47/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.04.2014r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 48/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.04.2014r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 49/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.04.2014r. w spr. przekazania środka trwałego do Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Ozorkowie (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 51/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.04.2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu "Strategii rozwoju s (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 52/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.04.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Modernizacja dró gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa" (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 53/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.04.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko: audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 55/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22.04.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność GMO przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 56/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22.04.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność GMO przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 57/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23.04.2014r. w spr. ustlaenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność GMO przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 58/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wodnej 21 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 59/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.04.2014r. w spr. powołania koordynatora miejskiego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 60/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.04.2014r. w sprawie: ustalenia cennika opłat w Miejskiej Krytej Pływalni "Wodnik" w Ozorkowie (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 61/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.04.2014r. w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 62/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.04.2014r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 63/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.04.2014r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (154.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 64/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.04.2014r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Przetargowej. (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 65/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5.05.2014r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej do Parlamentu Europejskiego (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 66/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5.05.2014r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Ozorkowa wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 67/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8.05.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (340.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 68/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9.05.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (287.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 69/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.05.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 477 stanowiącej własność GMO przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Ozorkowie... (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 70/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.05.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 stanowiącej własność GMO przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Ozorkowie... (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 71/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.05.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność GMO przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 72/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.05.2014r. w spr. przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 73/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.05.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - ul. Kościelna 3/8 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 74/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.05.2014r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (274.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 75/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.05.2014r. w spr. upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (247.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 76/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06.06.2014r. w spr. powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego (281.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 77/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.06.2014r. w spr. powołania komisji konkursowejj do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 78/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.06.2014r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 BMO z dnia 18.10.2011 r. w spr. powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Prblemów Alkoholowych (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 79/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.06.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ozorkowie przy ul. Wodnej 21 (828.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 80/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.06.2014r. w spr.wyznaczenia komisji przetargowej (260.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 81/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.06.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: ul. Bema 4, ul. Lotnicza 1 (515.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 83/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.06.2014r. w spr. powierzenia zadań doradcy metodycznego nauczycielowi szkoły (757.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 84/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.06.2014r. w spr. przyznania upowaznienia do wydawania Karty Dużej Rodziny (219.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 85/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.06.2014r. w spr. przyznania upowaznienia do wydawania Karty Dużej Rodziny (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 86/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25.06.2014r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 87/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.07.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowiska: ds. księgowości podatkowej i ds. księgowości budżetowej w Urzedzie Miejskim w Ozorkowie (361.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 88/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.07.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Obr. Westerplatte 2/25 (921.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 89/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.07.2014r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego nasprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kościelnej 1/7 (910.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 90/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.07.2014r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (305.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 91/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 04.07.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie" (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 92/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Westerplatte 2, ul. Kościelna 3 (519.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 93/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.07.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowegi (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 94/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (806.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 95/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (801kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 96/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 97/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (808.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 98/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (882.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 99/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15.07.2014r. w spr. rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ozorkowa rejon ul: Maszkowska... (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 100/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego (460kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 101/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat i nieodpłatnego zbycia budynków handlowych na własność na rzecz PSS Społem (708.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 102/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (484kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 103/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17.07.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa drogi gminnej-ul. Kołłątaja w Ozorkowie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 104/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.07.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 4 w Ozorkowie do realizacji projektu pn. "Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie"... (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 105/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (301.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 106/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (305.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 107/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (312.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 108/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (317.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 109/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 110/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (305.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 111/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (302.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 112/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. w spr powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (301.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 113/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21.07.2014r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówoeniu pn. Przebudowa chodników w pasie drogi ul. Poprzecznej w Ozorkowie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 114/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność GMO przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (580.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 115/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (467.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 116/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.07.2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 3 (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 120 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.08.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży d drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (520.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 121/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 18/08/2014r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa chodników i parkingu w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa - ul. Łęczycka, ul. Poprzeczna i (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 122/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21/08/2014r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Pustkowej Górze (891.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 123/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21/08/2014r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wodnej 21 (834kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 124/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21/08/2014r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 27.08.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum nr 11w Ozorkowie do realizacji projektu pn. "Odkryj swój talent" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .... (345.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 28.08.2014r. w spr. wyznaczenia na terenie m. Ozorkowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowyh obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, (668.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 127/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28.08.2014r. w spr. powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego do spraw orgnanizacji wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 128/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 sierpnia 2014r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Ozorkowie (475.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 129/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.09.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.01.2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych GMO... (316.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 130/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.09.2014r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 3. (801.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 131/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.09.2014r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 132/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.09.2014r. w spr. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. "Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie"... (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 133/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.09.2014r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (441.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.09.2014r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie. (287.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29.09.2014r. w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na obszarze miasta Ozorkowa, w wyborach do rad gmin, ... (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29.09.2014r. zmieniając Zarz. Nr 108/10 BMO z dnia 0 września 2010. w sprawie: powołania Komisji opiniowania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli ... (419.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 29.09.2014 r. w spr. przeprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z "Ozorkowskiej Karty Dużej Rodziny" oraz określenia jej wzorem. (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 29.09.2014 r. w spr. przyznania upoważnienia do wydawania Ozorkowskiej Karty Dużej Rodziny (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 29 wrzesień 2014 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Przejazd w Ozorkowie (219.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 140/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.09.2014r. zmieniając Zarz. Nr 108/10 BMO z dnia 0 września 2010. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunal (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do "Programu Ochrony Zdrowia Psych (404.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do "Programu Przeciwko Przemocy w (835.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych ... (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany Izarz.214/2013 BMO z dnia 20.12.13 ... (645.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat w Miejskiej Krytej Pływalni "Wodnik" w Ozorkowie (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 23 października 2014 r. o powołaniu Komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Zimowe utrzymanie w sezonie 2014/2015 dróg publicznych powiatowych ,dróg publicznych gminnych ... (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko DMPZ w Ozorkowie (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 3 listopada 2014 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez GMO związanych z wnioskowaniem ... (325kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność GMO przeznaczonych na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (547.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5.11.2014 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Świadczenie usług pocztowych o obrocie krajowym i zagranicznym na potrzby Urzędu Miejskiego/ Gminy Miasto Oz (343.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5 listopada 2014 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Ubezpieczenie majątku i innych interesów GMO ..." (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 19.11.2014 r. w spr. ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów na terenie miasta Ozorkowa (610.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentacji archiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do PE... (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 19.11.2014 r. w spr. ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (987.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 19.11.2014 r. w spr. powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania urządzeń, materiałów i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie Urzedu Miejskiego w Ozorkowie (444.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 24.11.2014 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (599kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 24.11.2014 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnych umów (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 26.11.2014 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (555.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz. Nr 159/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26.07.2014r. w spr. powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (362.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 27.11.2014 r. w spr. ustalenia wykazu lokali użytkowych i gospodarczych przeznaczonych do najmu do lat trzech w drodze bezprzetargowej (507.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1.12.2014 r. w spr. ustalenia stawki czynszu na 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Miasto Ozorkó (508.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 10.12.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2015 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 10.12.2014 r. o powołaniu komisji przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. " Opieka nad bezdomnymi zwierzetami z terenu miasta Ozorkowa" (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 17.12.2014 r. w spr. ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Ozorkowa oraz ustalenia regulaminu jej działania (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 162/2014 BMO z dnia 10.12.2014r. (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 167/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 30.12.2014 r. w spr. wprowadzenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Ozorków na rok 2015 (689.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 30.12.2014 r. w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (486.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 169/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 30.12.2014 r. w spr. przeprowadzenia spisu z natury aktów pieniężnych (278.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 30.12.2014 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu GMO" (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 31.12.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez G (790.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kaźmierczak Agata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kaźmierczak Agata
Data wprowadzenia:2014-01-03 09:28:46
Opublikował:Kaźmierczak Agata
Data publikacji:2014-01-03 09:29:31
Ostatnia zmiana:2015-02-06 08:22:21
Ilość wyświetleń:4976

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij