Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Ozorków

Kolorowy pasek

 Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik: Zenona Dolewka

Tel. (42) 710-31-40
Dolewka.Z@umozorkow.pl

 

Zastępca naczelnika: Dominik Gabrysiak

Tel. (42) 710-31-25

Do zadań Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego należy:

1.        prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu i rejestrów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Rozdział korespondencji i jej ewidencjonowanie,

2.        prowadzenie centralnego rejestru umów,

3.        prowadzenie rejestru skarg, wniosków wpływających do Urzędu,

4.        prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjno – techniczną Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,

5.        prowadzenie terminarza spotkań oraz organizowanie przyjęć interesantów
i ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Naczelnikami Wydziałów,

6.        wprowadzanie do elektronicznego obiegu dokumentów korespondencji wpływającej
do Urzędu,

7.        zamawianie, ewidencjonowanie i kasacja pieczęci urzędowych,

8.        obsługa tablic ogłoszeń Urzędu oraz prenumerata i rozdział prasy,

9.        prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych, w tym:

-        prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracowników,

-        przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

-        ewidencja czasu pracy pracowników,

-       przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

10.    koordynacja spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników

11.    prowadzenie całości spraw związanych z naborami kandydatów do prac w Urzędzie na wolne stanowiska urzędnicze oraz naborami na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych oraz spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

12.    współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

13.    organizowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich i studenckich oraz nadzór staży absolwenckich lub przygotowania zawodowego, odbywanych w Urzędzie,

14.    prowadzenie spraw z zakresu szkoleń indywidualnych i doskonalenia zawodowego pracowników,

15.    prowadzenie  spraw z zakresu ubezpieczeń Gminy Miasta Ozorków,

16.    administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z łącznością Urzędu ,

17.    zapewnienie napraw i konserwacji sprzętu biurowego oraz urządzeń dźwigowych,

18.    zlecanie prac remontowych i modernizacyjnych poprawiających warunki pracy pracowników Urzędu,

19.    zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu,

20.    zaopatrzenie materiałowo – techniczne dla potrzeb Urzędu i Rady Miejskiej
oraz prowadzenie ewidencji zakupionych i rozchodowanych materiałów,

21.    prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo – wartościowej środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych,

22.    prowadzenie spraw dotyczących obsługi socjalnej pracowników Urzędu,

23.    sporządzanie dla potrzeb Rady sprawozdań Burmistrza z działalności między sesjami,

24.    prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady oraz przekazywanie ich do serwisu internetowego Urzędu,

25.    ewidencjonowanie interpelacji, wniosków radnych i wniosków komisji Rady kierowanych do Burmistrza i przekazywanie ich do wykonania naczelnikom wydziałów lub dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie projektów sprawozdań z ich realizacji,

26.    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 24h-24i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe),

27.    administrowanie sieciami komputerowymi oraz stacjami roboczymi, nadawanie uprawnień użytkownikom,

28.    rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej,

29.    zabezpieczenie sieci i posiadanych baz danych,

30.    zadania związane z zabezpieczeniem i ochroną danych osobowych przetworzonych
w systemie informatycznym Urzędu,

31.    zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego
pod względem sprzętowym i programowym,

32.    budowa i obsługa serwisu informatycznego i Biuletynu Informacji Publicznej,

33.    ewidencja systemów, programów i licencji komputerowych.

34.    prowadzenie archiwum urzędu.

Metadane

Źródło informacji:Ł.Pietrasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ł.Pietrasik
Data wprowadzenia:2011-04-27 10:03:09
Opublikował:Ł.Pietrasik
Data publikacji:2011-04-27 10:25:18
Ostatnia zmiana:2016-12-12 10:10:33
Ilość wyświetleń:5102

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij