Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Ozorków

Kolorowy pasek

Zarządzenia ogólne

Załączniki

Zarządzenie 1/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz z tytułu podróży służbowej. (578.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 2/2018 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozorków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 3/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia m05/01/2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków-Przedszkole Miejskie nr 5 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 4/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozork (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 5/2018w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Masiul referenta ds. świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych. (443.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 6/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 05.01.2018 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w roku 2017 na podstawie art. 4 pkt 1-18 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. Zm.) (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 7/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sporządzania zamówień publicznych w roku 2017 na podstawie art. 13a ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 8/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej (565.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 9/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2012 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie oraz wysokoś (493.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 10/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz w tr (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 11/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 24 stycznia 2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków-Przedszkole Miejskie Nr 5 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 12/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz zasad gospodarowania tymi środkami. (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 13/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gmin (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 14/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 31/01/2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zmówieniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 15/2018 Burmistrza miasta ozorkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 16/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 01.02.2018 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 394,395,428,435,453,455, położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0-8 stanowiących własność Gmin (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 17/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.02.2018 r. w spr. powołania Komisji do spraw oceny ofert w zakresie zapewnienia ogródka gastronomicznego oraz w zakresie zabezpieczenia urządzeń Wesołego Miasteczka i prowadzenia przez podmioty gosp (648.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 18/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 lutego 2018 r. w spr. ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz w trybie (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie. (427.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 20/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 lutego 2018 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1 lutego 2018 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 21/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 lutego 2018 r. w spr. ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (944.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 22/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23 lutego 2018 r. w spr. ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 23/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23 lutego 2018 r. w spr. ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 423,421,432 i 439 położonych w Ozorkowie, obrębie geodezyjnym 0-8 stanowiących własność Gminy Mias (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 25/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 28 lutego 2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków-Przedszkole Miejskie Nr 5 - nadzór (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 24/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wyka (835.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 25/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 28/02/2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków-Przedszkole Miejskie Nr 5 - nadzór inw (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 26/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (931.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 27/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 28/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5 marca 2018 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 29/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych w Ozorkowie pr (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 30/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie, w (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 31/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. (560.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 32/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ozorków związany (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 33/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania członków zespołu do spraw zarządzania Przebudową ... (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 34/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 20/03/2018 r.o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Szlakiem architektury włókienniczej- Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlosserów w Ozorkowie- etap I - cz (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 35/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 marca 2018 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obr (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 36/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 marca 2018 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (557.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 38/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05 kwietnia 2018 roku w spr. ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 40/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 41/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 42/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 43/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. (606.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 44/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w spr. ustalenia wykazu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 391, położonej w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0-8, przy ul. Unii europejskiej, stanowiące (971.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 45/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 46/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w spr. wyznaczenia komisji przetargowej (560.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 47/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w spr. powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 9 kwietnia 20 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 48/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 04.05.2018 r.o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami lo (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 50/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków (560kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 51/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków (506.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 52/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Gmi (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 53/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 10 maja 2018 r w sprawie komisji przetargowej (578.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 54/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 maja 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centr (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 55/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 15/05/2018 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 56/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 16 maja 2018 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 57/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 maja 2018 roku w spr. konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 58/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 maja 2018 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 141/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (583.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 59/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (952.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 60/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad wprowadzenia realizacji budżetu obywatelskiego GMO na 2019r (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 61/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych (495.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 63/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start (437kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 64/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start (502.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 65/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie (654.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 67/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach wynikających z zakresu (509.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia 68/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 czerw3ca 2018 r. w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (895.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 69/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie za 2017 rok (435.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 70/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie za 2017 rok (465.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 71/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyznawania nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 72/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowi (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 73/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 czerwca (565.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 74/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 396, 400,437, 444 położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0-8 stanowiących własność Gminy (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 75/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 czerwca 2018r. w spr. konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 76/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Masiul referenta ds. świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowań ( z wyłączeniem wydawani (551.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 77/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Angeli Witczak referenta ds. świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji) w spr (539.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 78/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 02 lipca 2018 r o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej-nadzór inwestorski (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 79/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03 lipca 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa opinii na temat ustalania ogłoszeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alko (980kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 81/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu urządzeń, materiałów i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie Urzędu Miejsk (871kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 82/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownik Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sp (475.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 83/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownik Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwier (510.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 84/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09 lipca 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ŚW. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 85/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16.07.2018 r w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjaw (578.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 86/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (316.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 87/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (323.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 88/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (324.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 89/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 90/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 91/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. (579.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 92/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Gm (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 93/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Przetargowej (587.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 94/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.08.2018 r. w spr wyznaczenia na terenie miasta Ozorkow miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej od (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 04 września 2018r.w sprawie powołania Zespołu Wyborczego do spraw organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i (704.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 99/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 100/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17 września 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Szlakiem architektury włókienniczej Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlosserów w Ozorkowie- etap (608.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 101/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w mieście Ozorkowie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi ... (634.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 102/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 września 2018 r. w (352.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownika Pomocy środowiskowej w MOPS w Ozorkowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadcz (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownika Pomocy środowiskowej w MOPS w Ozorkowie do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia pos (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 21 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownika Pomocy środowiskowej w MOPS w Ozorkowie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28 września 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. " Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy M (562.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 108/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 października 2018 r w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Pałasz Kierownika w MOPS w Ozorkowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (460.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 109/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Miasto Ozorków. (153.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 110/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów na terenie miasta Ozorkowa. (248.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 111/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali uzytkowych. (386kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Ozorków do przedszkoli, szkół i ośrodków oraz zwrot kosztów dowozu. (10.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 113/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnych umów. (531.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 114/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26 października 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej -Hala Sporto (598kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 115/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla dokonania naboru na stanowisko: ds. księgowości podatkowo-budżetowej w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie. (149.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 06 listopada 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Zimowe utrzymanie w sezonie 2018/2019 dróg publicznych powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewn (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 listopada 2018 roku W sprawie uruchomienia Portalu Radnego oraz zasad użyczenia tabletów radnym Rady Miejskiej w Ozorkowie (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (920.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji "Program (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie terminu inwentaryzacji składników aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Ozorkowie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. (244.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie do realizacji projektu pn. "Mój rozw (221.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech. (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech (926.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy. (404.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 28 listopada 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków- Przedszkole Miejskie Nr 4 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 86/3 położonej przy ulicy Grzybowej 17, obrębie geodezyjnym 0-15 stanowiącą własność Gminy Mi (285.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 340, położonej w Ozorkowie, obrębie geodezyjnym 0-8, przy ul. Tkackiej, stanowiącej własność (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019. (179.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych (247.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 131/2018 burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 11 grudnia 2018 roku o powołaniu Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy w zamówieniu pn. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta ozorkowa" (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz w trybie bezprzetarg (438.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych (298.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. (393.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 135/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w roku 2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 136/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 gr (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych Zarządzeniem nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 g (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji "Programu (912.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Miasta ozorkowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Ozorków na lata 2019-2021 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Ozorków na rok 2019 (336.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu lokali uzytkowych i gospodarczych przeznaczonych do najmu do lat trzech w drodze bezprzetargowej (330.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakresie zarządzania nieruchomościami wypracowanej w rama (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wypracowanej w ramach projektu „Nowoczesne urzędy” współfinan (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2019 roku (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczyc (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Pietrasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Pietrasik
Data wprowadzenia:2018-01-04 15:37:46
Opublikował:Łukasz Pietrasik
Data publikacji:2018-01-04 15:38:17
Ostatnia zmiana:2019-01-11 10:40:38
Ilość wyświetleń:2783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij